INVISMO is an interdisciplinary research environment, funded by the Swedish Research Council that integrates knowledge and methods from sensory biology, landscape ecology, neuroscience, molecular phylogenetics and macroecology to better understand how pollinators experience their natural world and the changes that occur within it.

Our main goal is to develop a framework for predicting the effect of habitat changes on pollinator populations and, through this, inform effective strategies for protecting them.

svart_liggande_eng.png
SU LOGO ENG.jpg
Lund-300x202.jpg
index.png

Abstract

Effective pollinator conservation requires an understanding of the range and type of habitats that different species are capable of foraging in but little is known about the factors that determine this. The overriding goal of this inter-disciplinary research environment is to address this problem by developing a general framework for predicting the habitat requirements of pollinators through their visual morphology. We will combine approaches from agricultural science, sensory biology, molecular phylogenetics and macroecological modelling to understand how the visual world of pollinators affects their ability to survive and forage in different habitat types, particularly those disturbed by human activities.

 

   

 

Effektiv bevaring av pollinerare kräver en förståelse för området och typen av livsmiljöer som olika arter kan födas i men lite är känt om faktorer som bestämmer detta. Det övergripande målet med denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö är att ta itu med detta problem genom att utveckla en allmän ram för att förutsäga pollinatorns livsmiljökrav genom deras visuella morfologi. Vi kommer att kombinera metoder från jordbruksvetenskap, sensorisk biologi, molekylär fylogenetik och makroekologisk modellering för att förstå hur den visuella världen för pollinatorer påverkar deras förmåga att överleva och foder i olika livsmiljötyper, särskilt de som störs av mänskliga aktiviteter.

 

Principal Investigators

1786551.jpg
henrik_432x269.jpg
fascinerade-bade-emily-baird.jpg
niklaswahlberg_pres_0.jpg

Centre for Environmental and Climate Research

Lund University

Institute for Global Food Security

Queens University Belfast

Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate

Lund University

Insect Sensory Ecology and Cognition Lab

Department of Zoology

Stockholm University