Citizen science

Project #P.O.S. (Pollinators of Sweden)

We're happy to announce that in this Spring 2020 we are launching our first citizen science project, for each spring/summer seasons in the next 3 years.

We want YOU to collect data about our beautiful Swedish pollinators. We're particularly interested in bees and butterflies. We'd like to collect pictures of bees and butterflies, with plants they're pollinating (and species names if you know it), and time to create a repertoire of the different species observed in the country, along with a map representing where to find and observe them.

YOU'RE invited to help us in this exciting endeavour so we can understand and protect them in a suitable fashion. If you're interested to do so, you're welcome to join our project on iNaturalist (click the button!).

2ACO3093.jpg
94143803_10157476906821243_6718166025969

Vi är glada att kunna meddela att vi under våren 2020 lanserar vårt första medborgarvetenskapsprojekt för varje vår / sommarsäsong under de kommande tre åren.

 

Vi vill att DU ska samla in data om våra vackra svenska pollinerare. Vi är särskilt intresserade av bin och fjärilar. Vi vill samla bilder på bin och fjärilar, med växter som de pollinerar (och artenamn om du vet det), och det är dags att skapa en repertoar av de olika arter som observerats i landet, tillsammans med en karta som representerar var du ska hitta och observera dem.

 

DU är inbjuden att hjälpa oss i den här spännande strävan så att vi kan förstå och skydda dem på ett lämpligt sätt. Om du är intresserad av det är du välkommen att gå med i vårt projekt på iNaturalist (klicka på knappen!).

Project #Pollinators of Sweden

collaborating with the Museum of Natural History of Stockholm

During Spring, we will organize one day focused on pollinators in Sweden in collaboration with the Museum of Natural History. 

 

At this occasion, we will present posters about pollination, relations between plants and pollinators but also tips and advice about what plants are pollinators-friendly.

Small talks will be given by pollinators specialists from the Zoology department of Stockholm University and we'll display our subject species (butterflies and bees) for your eyes' pleasure.

93207456_2592925657646900_57740771957774