Projects in collaboration with the Swedish Museum of Natural History

P.O.S project (Pollinators Of Sweden)

We're happy to announce that in this Spring 2020 we are launching our first citizen science project, for each spring/summer seasons in the next 3 years.

We want YOU to collect data about our beautiful Swedish pollinators. We're particularly interested in bees, butterflies and hoverflies. We are collecting pictures of these insects, with the plants they visit (and species names if you know it), and time of day to create a repertoire of the different species observed in the country, along with a map representing where to find and observe them.

YOU'RE invited to help us in this exciting endeavour to better understand and protect our pollinators. If you arere interested in helping us in this work, please join our citizen science project on iNaturalist (click the button below!).

Vi är glada att kunna meddela att vi under våren 2020 lanserar vårt första medborgarvetenskapsprojekt för varje vår / sommarsäsong under de kommande tre åren.

 

Vi vill att DU ska samla in data om våra vackra svenska pollinerare. Vi är särskilt intresserade av bin och fjärilar. Vi vill samla bilder på bin och fjärilar, med växter som de pollinerar (och artnamn om du vet det), och det är dags att skapa en repertoar av de olika arter som observerats i landet, tillsammans med en karta som representerar var du ska hitta och observera dem.

 

DU är inbjuden att hjälpa oss i denna spännande strävan så att vi kan förstå och skydda våra pollinatörer på ett lämpligt sätt. Om du är intresserad av det är du välkommen att gå med i vårt projekt på iNaturalist (klicka på knappen nedan!).

To help you understand why it's important and what you can do to help save swedish pollinators, click on the buttons!