P.O.S. project (Pollinators of Sweden)

Click on the following link that will lead you to the iNaturalist website.

Download the iNaturalist app on your phone and start posting pictures! Like Pokemon Go chase pollinators and upload their pictures!

Get published in our website when you take the best picture of the month!

Klicka på följande länk som leder dig till iNaturalist-webbplatsen.

 

Ladda ner iNaturalist-appen på din telefon och börja posta bilder! Som Pokemon Go jagar pollinerare och ladda upp bilderna!

 

Bli publicerad på vår webbplats när du tar månadens bästa bild!

Protocol for observation

1. Picture of the insect and the flower it landed on.

2. Picture of the environment: take a step back (2m from the picture 1) and capture the environment where the pollinator was found through a panoramic picture.

3. Picture of the sky with comments (cloudy, clear...)

4. Identification: follow our links to identify both the plant and the insect.

Extra information we need for the study!

A. Time of the day (which should be in the picture you upload to iNaturalist) and amount of time spent searching (if valid).

B. Weather conditions.

C. Annotate visual characteristics of the flowers the pollinator landed on (colour, size, symmetry).

Protokoll för observation

1. Bild av insektet och blomman den landade på.

 

2. Bild av miljön: ta ett steg tillbaka (2 meter från bild 1) och fånga miljön där pollinat hittades genom en panoramabild.

 

3. Bild av himlen med kommentarer (molnigt, klart ...)

 

4. Identifiering: följ våra länkar för att identifiera både växten och insekten.

Extra information vi behöver för studien!

A. Tid på dagen (som ska finnas i den bild du laddar upp till iNaturalist) och hur lång tid du letat efter (om det är giltigt)

 

B. Väderförhållanden.

 

C. Kommentera visuella egenskaper hos blommorna som pollinatoren landade på (färg, storlek, symmetri).